08/07/20  Tin tức - Sự kiện  162
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH về kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II năm 2020.
 03/04/20  Tin tức - Sự kiện  504
Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 15/4/2020, theo thông báo số 1074/SGDĐT-VP ngày 03/42020 của Sở GD&ĐT Hà Nội.