A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dịch vụ công trực tuyến

Thông tư số 26-2009/TT-BTTTT ngày 31 tháng 7 năm 2009 quy định về việc cung cấp thông tin và khẳ năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp trong quá trình làm các thủ tục hành chính. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của xã hội số, mỗi người dân, doanh nghiệp  hãy thực hiện các dịch vụ hành chính của cá nhân, tổ chức mình thông qua các dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai.

1. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt độnthực thi pháp luật, không nhằmc tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nư(hoặc tổ chức, doanh nghiệp đưc ủy quyềncó thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưhìnthức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vmà cơ quan nhà nưc đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước đưc cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trưng mng.

3Dcvụ côntrtuyếmứđộ 1là dcvụ đbcuncđđủ thông tivề qutrìnhthủ tc; h sơthi hnphí và lệ phí thhin dch vụ.

4. Dịch vụ côntrựtuyến mức độ 2là dịch vụ công trực tuyến mđộ và cho phép ngưsử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thin hồ sơ theo yêu cu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện đưgi trực tiếp hoặc qua đưng bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

5. Dịch vụ côntrựtuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mđộ và cho phép ngưi sử dụng điền và gtrc tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chc cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấdịch vụ đưc thực hitrêmôi trưng mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả đưc thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dch vụ.

6. Dịch vụ côntrựtuyến mức độ 4là dịch vụ công trực tuyến mđộ và chphéngưi sử dụng thanh toán lệ phí 

(nếu có) đưc thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể đưthc hiện trc tuyến, gtrực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến ngưsử dụng.

7. Trang thông tin (Web page) là tài liệu đưc viết bằng ngôn ngữ HTML hoặc XHTML và đt trên mng Internet qua một đa chỉ duy nhất và cố định đưc gọi là URL. Một trang thông tin có thể là mt hoc gồm nhiều trang hợp lại, trang này ở trong trang kia.

8. Trang chủ (home page) là trang thông tin đầu tiên mà ni sử dụng nhìthấy khi mở trang thông tin điện tử theo địa chỉ trang thông tin điện tử mà  quan, tổ chức đã đăng ký và đưcp.

Các quy định trong thông tư xin mời đọc tại file đính kèm.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết