A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Công đoàn phát huy vài trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục Nhà trường

          Năm học 2018-2019 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, và tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, ngành Giáo dục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhà trường; thực hiện chỉ đạo của công đoàn cấp trên và Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ năm học mới, phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Công đoàn Nhà trường tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau, gắn với các cuộc vận động trong ngành giáo dục.

          1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ CBNGNLĐ gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/BCT về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

          2. Triển khai và quán triệt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và thực hiện Nghị quyết XV Công đoàn ngành Giáo dục, các đơn vị xây dựng quy chế hoạt động, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, triển khai tổ chức thực hiện.

          3. Thực hiện công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CBNGNLĐ đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp tham gia nghiên cứu, tổ chức thảo luận, góp ý và đề xuất các chế độ, chính sách mới; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, động viên, đánh giá, tôn vinh, khen thưởng kịp thời; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những áp lực của nhà giáo; quan tâm đến CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, gặp thiên tai, hoạn nạn, rủi ro; tham gia tích cực công tác xã hội hóa giáo dục; xây dựng xã hội học tập; công tác từ thiện, nhân đạo. Phối hợp tổ chức tôn vinh, khen thưởng CBNGNLĐ tiêu biểu, nhân rộng điển hình tiên tiến.
          Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện; chủ động tham gia xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; phối hợp với thủ trưởng thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết nội bộ; phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; tham gia xây dựng các quy định, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; tăng cường tổ chức đối thoại. Triển khai hiệu quả công tác bảo hộ, vệ sinh an toàn lao động, an ninh trường học; bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của CBNGNLĐ; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, sáng tạo, mô phạm.
          . Tích cực, chủ động tham gia vào quá trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; triển khai các giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức và phong cách của CBNGNLĐ, khuyến khích việc tự học, tự bồi dưỡng. Vận động CBNGNLĐ tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Đề xuất và phối hợp với chuyên môn tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ CBNGNLĐ đi học tập, bồi dưỡng. Tích cực phối hợp triển khai thực hiện quy chế văn hóa ứng xử và bộ quy tắc ứng xử của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các cơ sở giáo dục toàn ngành.

          5. Phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; trọng tâm là phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học", phát huy vai trò các nhóm Nhà giáo cùng nhau phát triển, tăng cường các sản phẩm đổi mới, sáng kiến có hiệu quả được áp dụng vào quản lý, giảng dạy và công tác; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Thực hiện tốt hai bộ quy tắc ứng xử. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm" gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các phong trào thi đua, VHVN-TDTT góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBNGNLĐ trong giai đoạn mới.

          6. Nâng cao hiệu quả công tác nữ công. Tiếp tục phối hợp với chuyên môn triển khai các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho nữ CBNGNLĐ, nhất là bồi dưỡng kỹ năng ứng xử, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu trong công tác; quan tâm giới thiệu, bồi dưỡng quy hoạch cán bộ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đoàn thể; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ công, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động mang màu sắc giới. Tăng cường chỉ đạo và phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe cho nữ CBNGNLĐ. Triển khai hiệu quả phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc".

          7. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, hướng mạnh về cơ sở; sự phối hợp, gắn kết với chuyên môn đồng cấp, xác định nội dung phối hợp cụ thể, đảm bảo đặc thù ngành nghề; đặt lợi ích của tập thể, quyền lợi thiết thực của đoàn viên, người lao động làm mục tiêu hoạt động.

Tiếp tục làm tốt công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2018-2019.

Lương Thị Quỳnh – Chủ tịch CĐ Trường Tiểu học Quảng An


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết