A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở GD&ĐT điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận và công tác phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh. 

Thực hiện Công văn số 472/UBND-KGVX ngày 18/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nôi về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận, cùng ngày Sở Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản số 402/SGDĐT-CTTT-KHCN về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận và công tác phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh. 

Trong đó nêu rõ: 

- Tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học tập trực tiếp theo Công văn số 432/UBND-KGVX ngày 15/02/2022 cho đến khi có thông báo mới của Thành phố Hà Nôi.

- Học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 10oC.

- Học sinh THCS chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ dưới 7oC.

Chi tiết trong công văn:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết