Tật khúc xạ học đường là một trong những vấn đề đáng lo ngại ở Việt Nam phổ biến nhất là cận thị. Suy giảm thị lực ảnh hưởng đến sự phát triển của các em và có thể làm giảm cơ hội được học tập và đến lớp của các em, và có tác động lâu dài về mặt nhận thức, giáo dục và xã hội.
 19/08/19  Tin GD&ĐT  13130
Vv hướng dẫn triển khai cuộc thi“Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” theo chỉ đạo của UBND thành phố
 07/05/19  Tin GD&ĐT  19716
Hạnh phúc từ những trái ngọt
 07/05/19  Tin GD&ĐT  19821
NHÀ GIÁO ƯU TÚ, MẪU MỰC LÊ HỒNG VŨ - TẤM GƯƠNG TIÊU BIỂU, ĐIỂN HÌNH TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ  MINH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂY HỒ”