Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt

Hướng tới kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.