THẦY CÔ LÀ TẤT CẢ

Bài hát là lời nói yêu thương tự đáy lòng các em gửi tới các thầy cô yêu quý nhân ngày Nhà giáo Việt Nam