Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2019 - 2020

Bộ GD&ĐT đã ra văn bản hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn đối với cấp Tiểu học năm học 2020 - 2021. 

Chi tiết theo clip đính kèm,