Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Hồng Thắm
Họ và tên Vũ Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách