Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Hồng Thắm
Phó Hiệu trưởng Vũ Thị Hồng Thắm
Giới tính Nữ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách