Thông tin chi tiết:
Phi Thị Thanh Hương
Họ và tên Phi Thị Thanh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách