A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tiểu học Quảng An triển khai Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.

Nghị quyết số 15-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn; tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế. Với ý nghĩa trên, thực hiện kế hoạch của Quận ủy Tây Hồ về việc tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, trường Tiểu học Quảng An triển khai cuộc thi với nội dung như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI

1. Đối tượng: Cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường.

2. Nội dung:

- Tìm hiểu về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 15-NQ/TW (như: lý do ban hành Nghị quyết, điểm mới trong tên gọi của Nghị quyết, kết cấu của Nghị quyết, những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, các chỉ tiêu cơ bản…)

- Tìm hiểu về những thành tựu chủ yếu trong việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020”

- Đóng góp ý kiến, hiến kế, phát hiện và nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Thời gian: Từ ngày 01/8/2022 đến ngày 28/8/2022

- Vòng sơ khảo: diễn ra trong 04 tuần từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/8/2022, cụ thể:

+ Tuần 1: Bắt đầu từ 8h00 ngày 01/8/2022 đến 23h00 ngày 07/8/2022

+ Tuần 2: Bắt đầu từ 8h00 ngày 08/8/2022 đến 23h00 ngày 14/8/2022

+ Tuần 3: Bắt đầu từ 8h00 ngày 15/8/2022 đến 23h00 ngày 21/8/2022

+ Tuần 4: Bắt đầu từ 8h00 ngày 22/8/2022 đến 23h00 ngày 28/8/2022

- Vòng Chung khảo: 16 thí sinh có thành tích xuất sắc tại vòng sơ khảo tham gia thi Vòng Chung khảo dự kiến tổ chức ngày 15/9/2022 dưới hình thức thi “sân khấu hoá”

- Tổng kết và trao giải cuộc thi: được tổ chức ngay sau khi kết thúc vòng thi chung khảo.

2. Hình thức thi: Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW gồm 02 vòng thi:

2.1. Vòng sơ khảo: Thi trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 04 tuần trên nền tảng thi trực tuyến http://www.tuyengiaothudo.vn.

- Thí sinh tham gia dự thi bằng cách truy cập vào website của Hội thi tại địa chỉ: http://www.tuyengiaothudo.vn. đăng ký tài khoản và tham gia thi

- Mỗi thí sinh có 01 lượt thi mỗi tuần. Ở mỗi lượt thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi dạng trắc nghiệm và 01 câu hỏi tự luận. Trong đó, với 20 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi có thời gian 30 giây để thí sinh vừa đọc đề và chọn đáp án trả lời. Với mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được 05 điểm; với câu hỏi tự luận, thí sinh soạn câu trả lời trực tiếp trên nền tảng thi với số lượng 250 – 500 từ.

- Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức lựa chọn ở mỗi tuần thi 03 thí sinh có điểm số phần thi trắc nghiệm cao nhất, thời gian trả lời nhanh nhất xét từ cao xuống thấp được nhận Giải tuần; chấm điểm và lựa chọn 04 thí sinh có phần trả lời câu hỏi tự luận xuất sắc nhất để tham gia Vòng Chung khảo cấp Thành phố

2.2. Vòng chung khảo: diễn ra dưới hình thức thi “sân khấu hoá” với 03 vòng thi (trắc nghiệm, thuyết trình, trả lời câu hỏi)

16 thí sinh tham gia Vòng chung kết (bao gồm 12 thí sinh đạt thành tích cao tại Vòng sơ khảo, 04 thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc) bốc thăm để chia thành 04 đội, mỗi đội thi có 04 thành viên.

Vòng chung khảo có 03 phần thi diễn ra trên sâu khấu là: Trắc nghiệm, Thuyết trình và Trả lời câu hỏi, cụ thể:

- Phần thi trắc nghiệm: 04 đội bốc thăm để trả lời gói câu hỏi của đội mình gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của Hội thi, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai hoặc không đưa ra được phương án trả lời sẽ không được điểm và các đội còn lại được quyền trả lời. Thời gian suy nghĩ và trả lời đáp án của mỗi câu hỏi là 20 giây.

- Phần thi Thuyết trình: Mỗi đội thi cử 01 thí sinh đại diện của đội tham gia bốc thăm ngẫu nhiên chủ đề đã được Ban Tổ chức chuẩn bị trước. Mỗi đội thi có 01 phút để suy nghĩ, chuẩn bị; đại diện đội thi sẽ trình bày trong 07 phút. Điểm tối đa cho phần thi là 30 điểm (Có biểu điểm cụ thể)

- Phần thi Trả lời câu hỏi: Ban Giám khảo Hội thi sẽ dành cho mỗi đội 01 câu hỏi và mỗi đội có 03 phút để chuẩn bị, cử đại diện của đội lên trình bày câu trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Ban Giám khảo chấm điểm các đội thi và điểm tối đa cho phần thi là 20 điểm (Có biểu điểm cụ thể)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Vòng sơ khảo:

- 03 thí sinh có điểm thi cao nhất hằng tuần được nhận giải thưởng tuần:

+ 01 giải nhất: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 1.000.000 đồng

+ 01 giải nhì: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 800.000 đồng

+ 01 giải ba: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 500.000 đồng

- 01 giải đặc biệt dành cho đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều nhất theo tuần: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 1.000.000 đồng

2. Vòng Chung khảo:

- Giải đội tuyển: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba

+ 01 giải nhất: Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và tiền thưởng 5.000.000 đồng

+ 01 giải nhì: Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và tiền thưởng 3.500.000 đồng

+ 02 giải ba: Bằng khen của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và tiền thường 2.500.000 đồng mỗi giải

- Giải thí sinh có bài thi tự luận xuất sắc nhất: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba

+ 01 giải nhất: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 1.000.000 đồng

+ 01 giải nhì: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 800.000 đồng

+ 02 giải ba: Giấy khen của Ban Tuyên giáo Thành uỷ và tiền thưởng 500.000 đồng mỗi giải

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban tổ chức có thể bổ sung một số giải phụ.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, cơ quan thường trực tổ chức Hội thi không được tham gia thi.

- Trong quá trình tổ chức Hội thi, nếu có những vấn đề phát sinh ngoài quy định của Thể lệ này, Ban tổ chức sẽ quyết định, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Ban Giám khảo căn cứ Thể lệ, thang điểm và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Ban tổ chức để thống nhất việc chấm điểm, đánh giá thi sinh qua Hội thi.

- Ban Tổ chức có quyền huỷ kết quả thi của thí sinh khi phát hiện gian lận dưới mọi hình thức.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên , giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Quảng An hãy tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô để hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của Đảng bộ và chính quyền Thủ đô nhằm xây dựng và phát triển Thủ đô thật sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.


Tập tin đính kèm
Tác giả: TRƯỜNG TH QUẢNG AN
Nguồn:Phòng VH&TT quận Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết