07/03/20  Thông báo từ Sở  265
Cùng với công văn hỏa tốc của UBND Thành phố Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ra công văn số 689/SGDĐT-VP ngày 07/3/2020 về việc tiếp tục cho  học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 15/3/2020.
 24/02/20  Tin GD&ĐT  5164
Hướng dẫn liên ngành về Covid-19