Thực hiện công văn số 1166/SGDĐT-QLT của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2022-2023; 
Tiêu chảy là một trong các bệnh thường gặp ở trẻ em, có tỷ lệ mắc cao, mỗi năm trên thế giới có hàng triệu trẻ em bị chết do tiêu chảy.