• KG
  • 20_11
  • 20_11a
  • Hoi_thi_Chi_doi
  • hdnk1
Tin nổi bật
Tin nổi bật
          Năm học 2018-2019 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam, và tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, ngành Giáo dục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, đổi mới cơ chế quản lý đối với các nhà trường; thực hiện chỉ đạo của công ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2